Suport Online   Telefon: (004) 0362-801083

Pentru Companii

ContabSqlContabSql

Modulul automatizează activitatea de evidență contabilă și permite obținerea, în orice moment, de situații exacte cu un sistem eficient de management al datelor și în conformitate cu legislația în vigoare, rezolvând toate cerințele financiar-contabile.

GestSql

GestSql

Aplicaţia este utilizată pentru gestionarea stocurilor de materiale, produse finite, precum şi pentru evidenţa obiectelor de inventar pe magazii şi gestiuni.

MiFixSqlMiFixSql

Aplicaţia oferă suportul necesar gestiunii elementelor patrimoniale, a mijloacelor fixe, menținând informații cu privire la evidența, caracteristicile și mișcările acestora.

SalarSqlSalarSql

Aplicaţia asigură suport informatic destinat compartimentului Resurse Umane în vederea administrării personalului angajat, calculării drepturilor salariale cuvenite şi elaborării declaraţiilor către instituţiile de asigurări sociale.

CashFlowCashFlow

Fluxul de numerar: destinată agenților economici care au ca principal obiect de activitate prestarea de servicii, aceasta urmărește și gestionează contractele sau facturile emise de aceștia.

CARP ManagementCARP Management

Aplicaţia este destinată gestionării activităţilor dintr-o casă de ajutor reciproc a pensionarilor.

LeasingProLeasingPro

Modulul este destinat gestionării contractelor de leasing, urmărirea plaților și a încasărilor pe fiecare contract în parte.

Comments are closed.